SALE
product info

Model : Cân điện tử Valor 1000

Hãng sản xuất : Ohaus

Xuất xứ : Mỹ

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân tiểu ly YA Ohaus

Hãng sản xuất : Ohaus

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Cân đếm Ranger Count 2000

Hãng sản xuất : Ohaus

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân bàn điện tử T31P

Hãng sản xuất : Ohaus

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân điện tử CL Ohaus

Hãng sản xuất : Ohaus

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Cân sấy ẩm MB23

Hãng sản xuất : Ohaus

Xuất xứ : Mỹ

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Cân sấy ẩm MB45

Hãng sản xuất : Ohaus

Xuất xứ : Mỹ

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Cân phân tích PA-214

Hãng sản xuất : Ohaus USA

Xuất xứ : Ohaus-China

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Đầu cân T31P Ohaus

Hãng sản xuất : Ohaus

Xuất xứ : Mỹ

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Cân sàn điện tử T-31P Ohaus

Hãng sản xuất : Ohaus

Bảo hành: 2 năm

SALE
product info

Model : Cân điện tử Ranger 2000

Hãng sản xuất : Ohaus

Xuất xứ : Mỹ

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân sấy ẩm MB25

Hãng sản xuất : Ohaus

Xuất xứ : Mỹ

Bảo hành: 1 năm

Bán chạy nhất
hotline