SALE
product info

Model : Cân đếm UCA-N

Hãng sản xuất : UTE - Taiwan

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân đếm Ranger Count 2000

Hãng sản xuất : Ohaus

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân điện tử đếm ALC

Hãng sản xuất : Shinko

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân điện tử đếm Pris JS

Hãng sản xuất : Pris

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân bàn điện tử đếm ECB 

Hãng sản xuất : CAS

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân điện tử đếm AC

Hãng sản xuất : CAS

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân điện tử HZL

Hãng sản xuất : HZ

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân điện tử đếm CUXII

Hãng sản xuất : Shinko Denshi

Xuất xứ : Nhật Bản

Bảo hành: 5 năm

SALE
product info

Model : Cân điện tử đếm JCA

Hãng sản xuất : Jadever

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân điện tử đếm ALH3

Hãng sản xuất : Excell

Bảo hành: 1.5 năm

Bán chạy nhất
hotline