SALE
product info

Model : Cân phân tích SKY

Hãng sản xuất : Jadever - Taiwan

Bảo hành: 1,5 năm

SALE
product info

Model : Cân điện tử HT-224

Hãng sản xuất : Shinko Denshi

Xuất xứ : Nhật Bản

Bảo hành: 5 năm

SALE
product info

Model : Cân điện tử AJ Shinko

Hãng sản xuất : Shinko Denshi

Xuất xứ : Nhật Bản

Bảo hành: 5 năm

SALE
product info

Model : Cân điện tử SJ Shinko

Hãng sản xuất : Shinko Denshi

Xuất xứ : Nhật Bản

Bảo hành: 5 năm

SALE
product info

Model : Cân điện tử AB-Series

Hãng sản xuất : Shinko Denshi

Xuất xứ : Nhật Bản

Bảo hành: 5 năm

SALE
product info

Model : Cân điện tử HT-224

Hãng sản xuất : Shinko Denshi

Xuất xứ : Nhật Bản

Bảo hành: 5 năm

SALE
product info

Model : Cân điện tử LN Series

Hãng sản xuất : Shinko Denshi

Xuất xứ : Nhật Bản

Bảo hành: 5 năm

SALE
product info

Model : Cân điện tử SJ Shinko

Hãng sản xuất : Shinko Denshi

Xuất xứ : Nhật Bản

Bảo hành: 5 năm

SALE
product info

Model : Cân điện tử AJ Series

Hãng sản xuất : Shinko Denshi

Xuất xứ : Nhật Bản

Bảo hành: 5 năm

SALE
product info

Model : Cân phân tích PA-214

Hãng sản xuất : Ohaus USA

Xuất xứ : Ohaus-China

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân phân tích HR-250A

Hãng sản xuất : AND

Xuất xứ : Hàn Quốc

Bảo hành: 2 năm

SALE
product info

Model : Cân phân tích LF-225DR

Hãng sản xuất : Shinko Denshi

Xuất xứ : Nhật Bản

Bảo hành: 5 năm

SALE
product info

Model : Cân điện tử DJ Shinko

Hãng sản xuất : Shinko Denshi

Xuất xứ : Nhật Bản 

Bảo hành: 2 năm

SALE
product info

Model : Cân điện tử HR-200

Hãng sản xuất : AND

Xuất xứ : Nhật Bản

Bảo hành: 2 năm

SALE
product info

Model : Cân điện tử HZT-A1000

Hãng sản xuất : HZ

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân điện tử HZT

Hãng sản xuất : HZ

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân điện tử HZT-A3000

Hãng sản xuất : HZ

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân điện tử AJ Shinko

Hãng sản xuất : Shinko Denshi

Xuất xứ : Nhật Bản

Bảo hành: 5 năm

SALE
product info

Model : Cân điện tử HZF

Hãng sản xuất : HZ

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân điện tử AB Series

Hãng sản xuất : Shinko Denshi

Xuất xứ : Nhật Bản

Bảo hành: 5 năm

SALE
product info

Model : Cân điện tử LN Series

Hãng sản xuất : Shinko Denshi

Xuất xứ : Nhật Bản

Bảo hành: 5 năm

SALE
product info

Model : Cân điện tử TP-A

Hãng sản xuất : HZ

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân điện tử EK-i AND

Hãng sản xuất : AND Japan

Xuất xứ : Hàn Quốc

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân điện tử GS Shinko

Hãng sản xuất : Shinko Denshi

Xuất xứ : Nhật Bản

Bảo hành: 5 năm

Bán chạy nhất
hotline