SALE
product info

Model : Cân sấy ẩm MB25

Hãng sản xuất : Ohaus

Xuất xứ : Mỹ

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Cân sấy ẩm MX-50 AND

Hãng sản xuất : AND

Xuất xứ : Nhật Bản

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Máy đo độ ẩm PM600

Hãng sản xuất : Kett

Xuất xứ : Nhật Bản

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Cân sấy ẩm MS-70

Hãng sản xuất : AND

Xuất xứ : Nhật Bản

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Máy đo độ ẩm F511 Kett

Hãng sản xuất : Kett

Xuất xứ : Nhật Bản

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Cân sấy ẩm MF-50

Hãng sản xuất : AND

Xuất xứ : Nhật Bản

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Cân sấy ẩm MB45

Hãng sản xuất : Ohaus

Xuất xứ : Mỹ

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Cân sấy ẩm MB23

Hãng sản xuất : Ohaus

Xuất xứ : Mỹ

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Máy đo độ ẩm PM410

Hãng sản xuất : Kett

Xuất xứ : Nhật Bản

Bảo hành: 1 năm

Bán chạy nhất
hotline