SALE
product info

Model : Cân treo JC Jadever

Hãng sản xuất : Jadever

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Cân treo JMH

Hãng sản xuất : Jadever

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Cân treo mini

Hãng sản xuất : Jadever

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Cân tính tiền JPA

Hãng sản xuất : Jadever

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân tính tiền JPG

Hãng sản xuất : Jadever

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân điện tử Suppe SS

Hãng sản xuất : VMC

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Cân điện tử FEM

Hãng sản xuất : 

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Cân điện tử HB

Hãng sản xuất : 

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Dây tín hiệu cân điện tử

Hãng sản xuất : 

Xuất xứ : 

Bảo hành: 

SALE
product info

Model : Cân điện tử đếm JCA

Hãng sản xuất : Jadever

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân điện tử bỏ túi FEM

Hãng sản xuất : Furi

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Cân treo điện tử JC

Hãng sản xuất : Jadever

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Cân bàn điện tử JWI-586

Hãng sản xuất : Jadever

Bảo hành: 1 năm

Bán chạy nhất
hotline