SALE
product info

Model : Cân móc treo OCS

Hãng sản xuất : 

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Cân treo điện tử OCS-T

Hãng sản xuất : OCS

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Cân treo điện tử OCS

Hãng sản xuất : Yaohua

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Đầu cân điện tử YHT3

Hãng sản xuất : Yaohua

Xuất xứ : Đài Loan

Bảo hành: 1năm

SALE
product info

Model : Cân  treo wifi OCS-E

Hãng sản xuất : Yaohua

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Cân treo Wifi OCS

Hãng sản xuất : Yaohua

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Cân bàn điện tử A9 XK3190

Hãng sản xuất : Yaohua

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Cân sàn điện tử YHT3

Hãng sản xuất : Yaohua

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân sàn điện tử A9

Hãng sản xuất : Yaohua

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Bảng đèn hiễn thị YHL-3

Hãng sản xuất : Yaohua

Xuất xứ : Đài Loan

Bảo hành: 1 năm

Bán chạy nhất
hotline