SALE
product info

Model : Cân điện tử EK-I AND

Hãng sản xuất : AND-Japan

Xuất xứ : Hàn Quốc

Bảo hành: 2 năm

SALE
product info

Model : Cân mủ cao su HL-100

Hãng sản xuất : AND Japan

Bảo hành: 5 năm

SALE
product info

Model : Cân sấy ẩm MX-50 AND

Hãng sản xuất : AND

Xuất xứ : Nhật Bản

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Đầu cân điện tử AD-4329

Hãng sản xuất : AND

Xuất xứ : Nhật Bản

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Cân điện tử HL-WP

Hãng sản xuất : AND

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Cân sấy ẩm MF-50

Hãng sản xuất : AND

Xuất xứ : Nhật Bản

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Cân sấy ẩm MS-70

Hãng sản xuất : AND

Xuất xứ : Nhật Bản

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Cân phân tích HR-250A

Hãng sản xuất : AND

Xuất xứ : Hàn Quốc

Bảo hành: 2 năm

SALE
product info

Model : Cân điện tử HR-200

Hãng sản xuất : AND

Xuất xứ : Nhật Bản

Bảo hành: 2 năm

SALE
product info

Model : Cân điện tử GF-AND

Hãng sản xuất : AND

Xuất xứ : Nhật Bản

Bảo hành: 2 năm

SALE
product info

Model : Đầu cân điện tử AD-4401

Hãng sản xuất : AND

Xuất xứ : Nhật Bản

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Cân điện tử EK-i AND

Hãng sản xuất : AND Japan

Xuất xứ : Hàn Quốc

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân điện tử HT-120

Hãng sản xuất : AND

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân điện tử SK-WP

Hãng sản xuất : AND

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Máy in AD-8121B

Hãng sản xuất : AND

Xuất xứ : Nhật Bản

Bảo hành: 2 năm

Bán chạy nhất
hotline