SALE
product info

Model : Cân tính tiền CL-5200

Hãng sản xuất : CAS

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Cân treo GGE

Hãng sản xuất : OCS

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Cân treo điện tử CASTON II

Hãng sản xuất : CAS

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Cân tính tiền Poscale

Hãng sản xuất : CAS

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Cân điện tử CT100 CAS

Hãng sản xuất : CAS

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân điện tử đếm AC

Hãng sản xuất : CAS

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân bàn điện tử đếm ECB 

Hãng sản xuất : CAS

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Loadcell BSA CASHãng sản xuất : CAS

Xuất xứ : Hàn Quốc

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Loadcell BSB

Hãng sản xuất : CAS

Xuất xứ : Hàn Quốc

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Loadcell BSS

Hãng sản xuất : CAS

Xuất xứ : Hàn Quốc

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Loadcell BS

Hãng sản xuất : CAS

Xuất xứ : Hàn Quốc

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Loadcell SBA

Hãng sản xuất : CAS

Xuất xứ : Hàn Quốc

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Loadcell BC CAS

Hãng sản xuất : CAS

Xuất xứ : Hàn Quốc

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Loadcell WBK

Hãng sản xuất : CAS

Xuất xứ : Hàn Quốc

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Loadcell LSC

Hãng sản xuất : CAS

Xuất xứ : Hàn Quốc

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Loadcell BCL

Hãng sản xuất : CAS

Xuất xứ : Hàn Quốc

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Đầu cân điện tử CI-201A

Hãng sản xuất : CAS

Xuất xứ : Hàn Quốc

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Cân sàn điện tử CI-201A CAS

Hãng sản xuất : CAS

Bảo hành: 2 năm

SALE
product info

Model : Máy in nhãn DLP

Hãng sản xuất : CAS

Xuất xứ : Hàn Quốc

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Cân treo điện tử THZ

Hãng sản xuất : CAS

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Cân bàn điện tử DB-II

Hãng sản xuất : CAS

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Cân bàn điện tử DB-1H

Hãng sản xuất : CAS

Bảo hành: 1 năm

Bán chạy nhất
hotline